Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek

1) Alkalmazási kör az általános szerződési feltételek szerint

1.1. Gellért Levente Mayer (a továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Eladó és a szerződéses partner (a továbbiakban: „Vevő”) között a különböző digitális tartalmak, digitális és nem digitális áruk (a továbbiakban együttesen „áruk”) értékesítésére, szállítására és ideiglenes forgalmazására létrejött szerződésre vonatkoznak. Amennyiben az Eladó szolgáltatásokat is kínál, azokat kizárólag a fent említett adásvételi szerződések kiegészítő szolgáltatásaként nyújtja. A Vevő eltérő, ellentmondó vagy kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor és olyan mértékben válhatnak a szerződés részévé, amikor és amilyen mértékben az érvényesítésükhöz az Eladó kifejezetten hozzájárult. Az Eladó ráutaló magatartását nem lehet a Vevő általános szerződési feltételei hallgatólagos elfogadásának tekinteni. A kifejezett hozzájárulás követelménye minden esetben érvényes, például akkor is, amikor az Eladó fenntartás nélkül nyújt szolgáltatásokat a Vevőnek annak Általános szerződési feltételeinek ismeretében.

1.2. Ez az ÁSZF mind a fogyasztókra, mind a vállalkozókra vonatkozik Szlovákia Polgári Törvénykönyve szerint. Hacsak az alábbi szerződési feltételek nem tartalmaznak külön megjegyzést, valamennyi feltétel egyaránt vonatkozik a vállalkozókkal és a fogyasztókkal kötött szerződésekre. Ha egyes feltételek nem, vagy csak módosított formában alkalmazandók a fogyasztókra, azt félkövér betűkkel jelöljük.

1.3. Ezek a feltételek a Vevő és az Eladó között a jövőben létrejövő szerződéses jogviszonyokra is vonatkoznak. Ezek attól függetlenül alkalmazandók, hogy egyedi esetekben külön-külön hivatkoznak-e rájuk. Fogyasztók esetében ezek a feltételek jövőben létrejövő szerződéses jogviszonyokra akkor vonatkoznak, ha a szerződések fő tárgya digitális és nem digitális áruk szállítása.

1.4. A jelen ÁSZF értelmében digitális tartalomnak tekintendő minden digitális ajánlat, kivéve a digitális árukat, mintegy a digitális hozzáférési kódokat, termékkulcsokat vagy egyéb digitálisan elérhető elérhető információkat.

1.5. A jelen ÁSZF értelmében digitális árunak tekintendő minden nem fizikai adathordozón található olyan szoftver, amelyeket az Eladó – adott esetben az 5. és 6. pont értelmében esetleg meghatározott használati jogok gyakorlása keretén belül – letölthetővé tesz.

1.6. A jelen ÁSZF értelmében nem digitális árunak tekintendő minden fizikai adathordozón található olyan szoftver, amelyet az Eladó – adott esetben az 5. és 6. pont értelmében meghatározott használati jogok gyakorlása keretén belül – fizikai formában értékesít, valamint egyéb fizikai termékek.

1.7. A 2.2 pont szerint történő megrendeléssel a Vevő kifejezi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

 

2) Szerződéskötés, az általános szerződési feltételek szerint

2.1. Az Eladó online áruházában felsorolt és említett árak, árajánlatok, valamint áru- vagy szolgáltatásleírások nem jelentenek ajánlatot.

2.2 A Vevő az ajánlatot az Eladó online áruházába integrált megrendelőlapon keresztül nyújthatja be. Miután a kiválasztott termékeket a virtuális bevásárlókosárba helyezte, és az elektronikus rendelési folyamaton végighaladt, a Vevő, a rendelési folyamatot lezáró „VÁSÁROLJA MEG MOST” gombra kattintva, amely alatt egy linken keresztül megtekintheti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, jogilag kötelező erejű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árukra.

2.3. Az Eladó online megrendelőlapján keresztül történő megrendelés kötelező érvényű benyújtása előtt a Vevő észlelheti az esetleg hibásan megadott adatokat a képernyőn megjelenített információk gondos átolvasása révén. A hibásan megadott adatok felismerésének hatékony technikai eszköze a böngésző nagyítási funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kép nagyítható. Az elektronikus megrendelési folyamat keretében a Vevő a rendelési folyamatot lezáró „VÁSÁROLJA MEG MOST” gombra történő kattintásig korrigálhatja az általa megadott adatokat a billentyűzet- és egérfunkciókkal.

2.4. Az Eladó online megrendelőlapján keresztül történő megrendelés benyújtásakor és az Eladó által a Vevő ajánlatának elfogadása előtt, az Eladó elmenti a szerződés szövegét. A megrendelés benyújtását követően az Eladó a szerződést és a jelen ÁSZF-t szöveges formátumban (pl. e-mailben vagy levélben) elküldi a Vevőnek. Ez a közlés nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, csupán arról tájékoztatja a Vevőt, hogy az Eladó megkapta a megrendelését. Az Eladó és a Vevő között a szerződés csak az Eladó 2.5. pontban felsorolt további cselekményeinek megvalósulásával jön létre. Ezen túlmenően a szerződés szövege az Eladó weboldalán archiválásra kerül.

2.5. Az Eladó öt napon belül elfogadhatja a Vevő ajánlatát, azáltal, hogy

a) a megrendelt árut kiszállítja a Vevőnek, amelynél az árunak a Vevő általi hozzáférése a meghatározó, vagy

b) a megrendelés benyújtását követően fizetésre szólítja fel a Vevőt.

Ha a fent említett alternatívák közül több is megvalósul, a szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor a fent említett alternatívák egyike elsőként következik be.

2.6. Az ajánlat elfogadásának határideje a 2.5. pont szerint a Vevő ajánlatbenyújtását követő napon kezdődik, és az ajánlatbenyújtást követő ötödik nap lejártával fejeződik be. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, azt az ajánlat elutasításának kell tekinteni, melynek következménye, hogy a Vevőt nem köti a szándéknyilatkozata.

2.7. A szerződés megkötése kizárólag szlovák nyelven lehetséges.

2.8. Ha a Vevő a szerződés teljesítéséhez egy e-mail-címet ad meg, akkor gondoskodnia kell arról, hogy ezen a címen megkapja az Eladó neki küldött e-mailjeit. Különösen a levélszemét szűrésénél kell a Vevőnek biztosítania a szűrők megfelelő konfigurálását annak érdekében, hogy az Eladó vagy a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött e-maileket megkaphassa. Az Eladó vagy az általa megbízott harmadik fél a megrendelés feldolgozásához olyan formában hozza létre az e-maileket, hogy azok külső megjelenésük, különösen pedig szövegprofiljuk alapján tárgyilagosak legyenek, és ne hasonlítsanak levélszemétre (spam).

2.9. Az Eladó bár törekszik az online áruházban megjelenített áruk elérhetőségének biztosítására, nem tudja garantálni, hogy egy megrendelés időpontjában valamennyi áru elérhető lesz. Amennyiben az Eladó nem tudja feldolgozni vagy teljesíteni a rendelést, arról tájékoztatja a Vevőt.

 

3) A szerződés tárgya, az általános szerződési feltételek szerint

3.1. Az Eladó árut szállít a Vevőnek. Szolgáltatásokat az Eladó csak az áruk szállítására vonatkozó szerződések kiegészítő szolgáltatásaként nyújt. A teljesítés megállapodott minősége az irányadó. Az Eladó a teljesítéseihez az általa választott alkalmazott, alvállalkozó vagy más megbízott közreműködését veszi igénybe.

3.2. Nem digitális áruk szállítására vonatkozó szerződés esetében az Eladó teljesítésének alapja az eladó online áruházában megadott leírás. A 10. pont szerint hivatkozunk a tulajdonjog fenntartására. Szoftverszolgáltatásra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: „szoftvervásárlás”) esetén az Eladó tartozik a licencben megnevezett szoftver tartós rendelkezésre bocsátásáért. Az Eladó a szoftver egy példányát egy megfelelő adathordozón, pl. egy CD-ROM-on, BluRay-lemezen vagy egy pendrive-on, vagy e-mailben letölthető formában a kapcsolódó felhasználói dokumentációval együtt  biztosítja. A vételár 8. pont szerint történő teljes kifizetése előtt az Eladó minden adathordozóra és az átadott felhasználói dokumentációra fenntartja a tulajdonjogot. A szoftver jellemzőit tekintve az Eladó online áruházában közölt termékleírás az irányadó. Az Eladó felelős továbbá a 4. pont szerinti jogok megadásáért.

3.3. Digitális áruk szállítására vonatkozó szerződés esetén az Eladó felelős

a) a szoftverszállításra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: „szoftvervásárlás”) esetén a licenc objektumkódjában megnevezett szoftver tartós rendelkezésre bocsájtásáért. Az Eladó felelős a szoftver letöltési módjának bemutatásáért és a kapcsolódó felhasználói dokumentáció nyomtatott vagy letölthető verziójának biztosításáért. A vételár 8. pont szerint történő teljes kifizetése előtt az Eladó minden átadott felhasználói dokumentációra fenntartja a tulajdonjogot. . A szoftver jellemzőit tekintve az Eladó online áruházában közölt termékleírás az irányadó. Az Eladó felelős továbbá a 4. pont szerinti jogok megadásáért.

b) a szoftver ideiglenes bérbeadására vonatkozó szerződés esetén (a továbbiakban: „szoftverbérlés) a licenc tárgykódjában megnevezett szoftver ideiglenes rendelkezésre bocsátásáért. Az Eladó felelős a szoftver letöltési módjának bemutatásáért és a kapcsolódó felhasználói dokumentáció nyomtatott vagy letölthető verziójának biztosításáért. A vételár 8. pont szerint történő teljes kifizetése előtt az Eladó minden átadott felhasználói dokumentációra fenntartja a tulajdonjogot. . A szoftver jellemzőit tekintve az Eladó online áruházában közölt termékleírás az irányadó. Az Eladó felelős továbbá a 5. pont szerinti jogok megadásáért.

3.4. Digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés esetén az Eladó tartozik a digitális tartalom rendelkezésre bocsátásáért. A Vevőnek elküldött digitális tartalom használata az adott szolgáltató felhasználási feltételeihez kötött. A digitális tartalom használatának feltétele a teljes vételár 8. pont szerint történő megfizetése. Az Eladó ideiglenesen már a vételár megfizetése előtt is engedélyezheti a felhasználást.

3.5. Szolgáltatásokat az Eladó kizárólag a fent említett fő szolgáltatási kötelezettségekhez tartozó szerződéses vagy szerződés utáni kiegészítő szolgáltatásként, és csak a Vevővel kötött különleges megállapodás után nyújt.

3.6. Az adott szerződés tárgyának szállítására a 9. pont érvényes.

3.7. Amennyiben az Eladó a szerződés teljesítésében akadályokba ütközik vagy az teljesen ellehetetlenül, mert a Vevő alkalmazottai, dokumentumai, adatai vagy eszközei nem ésszerű, vagy elégtelen módon állnak rendelkezésre, ideértve a határidők szándékos vagy gondatlan be nem tartását is, az Eladó jogosult a Vevőnek az ezáltal okozott többletmunkát felszámítani.

3.8. A megfelelő időben és módon történő saját beszerzés joga fenntartva, amennyiben az Eladó nem felelős a nem megfelelő időben és módon történt szállításért.

 

4) Jogok megadása szoftverszolgáltatási szerződésnél, az általános szerződési feltételek szerint

4.1. Ez a pont kizárólag a 3.2. és 3.3. a) pont szerint történő szoftvervásárlás szerződéseire vonatkozik.

4.3. A vételár 8. pont szerinti teljes megfizetésével a Vevő egy nem kizárólagos, időben korlátlan jogot kap az árunak a szerződésben meghatározott alkalmazási körben történő felhasználására. Az Eladó ideiglenesen már a vételár megfizetése előtt is engedélyezheti az áru használatát. Az árut egyidejűleg legfeljebb csak annyi természetes személy használhatja, ahány a Vevő által megvásárolt áru esetében meghatározott. Az engedélyezett használat magában foglalja a szoftver telepítését, a közvetlen elérésű memóriába (RAM) történő betöltését és a Vevő által folytatott rendeltetésszerű használatot. . A Vevő semmilyen esetben sem jogosult a megvásárolt árut bérbe adni vagy továbblicencelni, vezetékes vagy vezeték nélküli módon nyilvánosan továbbosztani vagy hozzáférhetővé tenni, vagy azt harmadik fél számára ingyen vagy díj ellenében rendelkezésre bocsátani. A 4.5. pontot ez nem érinti.

4.3. A Vevő jogosult a szoftverről egy biztonsági másolatot készíteni, ha ez a jövőbeni használat biztosításához szükséges.

4.4. A Vevő csak akkor jogosult a szoftvert visszabontani és sokszorosítani, ha azt törvény írja elő. Ennek feltétele azonban, hogy az Eladó kérésre ésszerű határidőn belül nem adta meg az ehhez szükséges információkat a Vevő számára.

4.5. A Vevő jogosult a szoftver megvásárolt példányát a dokumentáció átadásával véglegesen átengedi egy harmadik félnek. Ebben az esetben a Vevő teljesen lemond a szoftver használatáról, eltávolítja az összes telepített példányt a számítógépéről, és törli az egyéb adathordozón található összes másolatot, vagy átadja azokat az Eladónak, kivéve, ha jogszabályi kötelessége a hosszabb megőrzés. Az Eladó kérésére a Vevőnek írásban meg kell erősíteni az említett intézkedések maradéktalan végrehajtását, vagy adott esetben tájékoztatást kell adnia a hosszabb megőrzés okairól. Ezen túlmenően a Vevő megállapodik a harmadik féllel a jogátruházás alkalmazási körének kifejezett betartásáról a 4. pontnak megfelelően. A mennyiségi csomagok felosztása nem megengedett.

4.6. Ha a Vevő oly módon használja a szoftvert, amellyel minőségi értelemben (a megengedett felhasználás jellege) vagy a mennyiség tekintetében (a felhasználók száma) megszegi az áruval szerzett használati jogokat, azonnal be kell szereznie az általa folytatott használathoz szükséges további árukat. Ha ezt elmulasztja, az Eladó érvényesíti az őt megillető jogait.

4.7. Tilos megváltoztatni vagy a szoftverről eltávolítani a szerzői jogi megjegyzéseket, a sorozatszámokat, illetve a program azonosítására szolgáló egyéb ismertetőjegyeket.

 

5) Jog megadása ideiglenesen átengedett szoftverre vonatkozó szerződésnél, az általános szerződési feltételek szerint

5.1. Ez a pont kizárólag a 3.3 b) pont szerinti ideiglenes szoftverátadásra vonatkozik.

5.2. A teljes vételár 8. pont szerinti megfizetésével a Vevő megkapja a szerződés időtartamára korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbblicencelhető jogot az árunak a szerződésben és a licencben meghatározott alkalmazási körben történő használatára. Az Eladó ideiglenesen már a vételár megfizetése előtt is engedélyezheti az áru használatát. A szerződés korlátozott időtartamát az Eladó online áruházában szereplő információk, ill. a Vevő által a szerződés megkötése előtt kiválasztott időtartam határozza meg. Az engedélyezett használat magában foglalja a szoftver telepítését, a közvetlen elérésű memóriába (RAM) történő betöltését és a Vevő által folytatott rendeltetésszerű használatot. A Vevő semmilyen esetben sem jogosult a megvásárolt árut bérbe adni vagy továbblicencelni, vezetékes vagy vezeték nélküli módon nyilvánosan továbbosztani vagy hozzáférhetővé tenni, vagy azt harmadik fél számára ingyen vagy díj ellenében rendelkezésre bocsátani.

5.3. A Vevő jogosult a szoftverről egy biztonsági másolatot készíteni, ha ez a jövőbeni használat biztosításához szükséges.

5.4. A Vevő csak akkor jogosult a szoftvert visszabontani és sokszorosítani, ha azt törvény írja elő. Ennek feltétele azonban, hogy az Eladó kérésre ésszerű határidőn belül nem adta meg az ehhez szükséges információkat a Vevő számára.

5.5. Az 5.1.–5.3. pontokban említett eseteken túl a Vevő nem jogosult a szoftver másolására.

5.6. A Vevő nem jogosult a szoftver átadott másolatát vagy egy esetleg létrehozott további másolatot harmadik félnek átadni. Különösen tiltott a szoftvert elidegeníteni, kölcsön adni, bérbe adni, továbblicencelni, nyilvánosan megosztani vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

5.7. Ha a Vevő a fenti rendelkezések valamelyikét megsérti, a jelen szerződés alapján biztosított minden használati jog azonnal érvényét veszti, és azok automatikusan visszaszállnak az Eladóra. Ebben az esetben a Vevőnek haladéktalanul és teljesen be kell szüntetnie a szoftver használatát, törölnie kell a rendszereire telepített szoftver összes példányát, továbbá törölnie kell vagy az Eladónak át kell adnia az elkészített biztonsági másolato(ka)t.

 

6) A Vevő kötelezettségei az általános szerződési feltételek szerint

6.1. A Vevő megfelelő intézkedésekkel köteles megvédeni az árut jogosulatlan harmadik fél hozzáférése ellen, biztosítania kell a digitális tartalom minden példányának védett helyen történő tárolását, hacsak a szerződés, a licenc vagy a felhasználói dokumentáció másképpen nem rendelkezik.

6.2. A Vevőnek meg kell neveznie egy kapcsolattartó személyt, akinek nyilatkozatai, amennyiben a szerződés teljesítését szolgálják, valamint cselekvései a Vevőre nézve kötelezőek. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

6.3. A szerződés teljesítése előtt és során a Vevő köteles tájékoztatni az Eladót minden olyan körülményről és folyamatról, amely a szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges és releváns. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

6.4. A Vevő köteles a legjobb tudása és szándéka szerint segíteni az Eladót a szerződés teljesítésében és megteremteni a szerződés megfelelő végrehajtásához szükséges feltételeket. A Vevő kiváltképp kötelezi magát, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes dokumentumot, adatot és információt a szükséges formában rendelkezésre bocsátja. Ebbe beletartozik, hogy a Vevő megfelelő időben tájékoztatja a munkavállalókat az Eladó jövőbeli szállításairól vagy egyéb szolgáltatásnyújtásairól.

 

7) Elállási jog az általános szerződési feltételek szerint

7.1. A fogyasztókat megilleti az elállási jog.

7.2. Az elállási jogot abban az esetben használhatja fel a Vevő, ha bizonyíthatóan nem használta fel a licenszet, és biztosítható, hogy azt az Eladó újra tudja értékesíteni értékcsökkenés nélkül. Felhasznált, elhasznált licenszeket nem áll módunkban visszatéríteni.

 

8) Árak és fizetési feltételek, az általános szerződési feltételek szerint

8.1. Ha az Eladó termékleírásában másként nem szerepel, a feltüntetett árak a teljes árak, ugyanis vállalatunk Szlovákiában nem ÁFA fizető. Amennyiben alkalmazandó, a további szállítási és postázási költségeket a megfelelő termékleírás tartalmazza.

8.2. Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben olyan további költségek is felmerülhetnek, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyeket a Vevőnek kell viselnie. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek átutalásra vonatkozó költségei (pl. átutalási díjak, átváltási díjak) vagy vámilletékek és adók (pl. vámok). Ilyen költségek a pénzátutalással kapcsolatban akkor is felmerülhetnek, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de a Vevő a fizetést egy Európai Unión kívüli országból teljesíti.

8.3. A fizetési módot/módokat az Eladó az online áruházában közli a Vevővel.

8.4. Ha a felek az előrefizetéshez banki átutalásban állapodnak meg, a fizetés a szerződés megkötése után azonnal esedékessé válik, kivéve, ha a felek egy későbbi határidőben állapodtak meg.

8.5 A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (a továbbiakban: „PayPal”) pénzforgalmi szolgáltató által kínált fizetési móddal történő fizetés esetén a fizetés a PayPal felhasználási feltételei (megtekinthető: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full) szerint, vagy ha a Vevő nem rendelkezik PayPal-fiókkal, a PayPal-fiók nélküli fizetések feltételei szerint (megtekinthető: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full) történik.

8.6. A „STRIPE” fizetési mód választása esetén, a fizetés a STRIPE PAYMENTS UK LTD (a továbbiakban: „STRIPE“) fizetési szolgáltatón keresztül történik. Annak érdekében, hogy a számla összege a STRIPE fizetésselkiegyenlíthető legyen, a Vevőnek rendelkeznie kell egy, a STRIPE által elfogadott bankkártyával. A fizetési tranzakciót a STRIPE közvetlenül ezután végrehajtja és a Vevő bankkártyáját megterheli.

8.7. Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, a vételár az áru kiszállítását és kiszámlázását követően esedékes. Ebben az esetben, kivéve, ha a felek erről másként állapodnak meg, a vételárat a számla kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül levonás nélkül kell megfizetni. A SZPT 286. § 3. bekezdésének alapértelmezett rendelkezéseit ez nem érinti. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvétes fizetést csak bizonyos rendelési mennyiségig tegye elérhetővé, és ezt a fizetési módot a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén visszautasítsa. Ebben az esetben az Eladó az online áruház fizetési feltételeiben tájékoztatja a Vevőt a vonatkozó fizetési mód korlátozásáról.

8.8. A közvetlen SEPA-beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összegét a közvetlen SEPA-beszedési megbízás kiadása után kell kifizetni, de nem a fizetésre vonatkozó előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. A beszedési megbízás akkor teljesül, amikor az áru elhagyja az Eladó raktárát és a Vevő értesítést kap a letöltési linkről, vagy e-mailben elküldik számára a termékkulcsot, és a teljesülésnél az értesítés vagy az e-mail küldése a döntő, és nem kerül rá sor az előzetes értesítés határidejének letelte előtt. Előzetes értesítés az Eladó minden olyan Vevőnek küldött közlése (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a közvetlen SEPA-beszedési megbízás útján történő terhelésről tájékoztat. Ha a beszedési megbízás útján történő terhelés fedezet hiányában vagy hibás banki adatok megadása miatt meghiúsul, vagy a Vevő a beszedést nem engedélyezi, jóllehet erre nem jogosult, a Vevő köteles viselni az adott hitelintézet visszaírásából fakadó költségeket, ha ezekért őt terheli a felelősség.

8.9. A Vevő ellenköveteléseinek ellentételezése az Eladó követeléseivel szemben kizárt, kivéve, ha az jogilag megalapozott, vagy ha az Eladó elismerte az ellenkövetelést. A Vevő zálogjoga szintén korlátozott az ilyen ellenkövetelésekre.

8.10. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amely az alkalmazandó jegybanki alapkamat 9 százalékponttal növelt értéke. Ha a Vevő felszólítás ellenére sem teljesíti időben a fizetési kötelezettségét, az Eladó jogosult az általa a rendeltetésszerű joggyakorláshoz megbízott követeléskezelők és ügyvédek felszólítással és adósságbehajtással kapcsolatos költségeit a Vevőtől követelni. Ezek a költségek követeléskezelő cég esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapdíjnak, ügyvédek esetén pedig az ügyvédi munkadíjról rendelkező törvényben foglalt díjnak felelnek meg. Amennyiben az Eladó a felszólítást saját maga intézi, a Vevő köteles fizetési felszólításonként 1,5 euró kezelési költséget megfizetni. Ez nem vonatkozik olyan felszólításokra, ahol a késedelmes fizetés indokolt. Az Eladót ért kisebb kár esetén a bizonyítás terhe a Vevőre hárul. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

8.11. A nem a Szlovák Köztársaságbeli Vevők esetében a nettó áron történő vásárlás akkor lehetséges, ha rendeléskor megadnak egy érvényes HÉA-azonosító számot. A megrendelést követően megadott HÉA-azonosító számot nem áll módunkban figyelembe venni.

 

9) Szállítási feltételek az általános szerződési feltételek szerint

9.1. Az áru szállítása ellenkező megállapodás hiányában a Vevő által megadott szállítási címre történik. A tranzakció lebonyolításánál az Eladónak a rendelés leadásakor megadott szállítási cím az irányadó.

9.2. Ha a szállító visszaviszi az árut az Eladónak, mert a Vevőhöz történő kiszállítás lehetetlen volt, a Vevőnek kell viselni a sikertelen kiszállítás költségeit. Ez nem alkalmazandó, amikor a Vevő él az elállás jogával, amikor a sikertelen kiszállítást okozó körülményért nem felelős, vagy amikor átmenetileg a felajánlott teljesítés elfogadásában akadályoztatva volt, kivéve, ha az Eladó neki előzetesen ésszerű időben bejelentette a teljesítést.

9.3. A személyes átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

9.4. A digitális tartalmat az Eladó elektronikus formában, letöltés útján, a letöltési hivatkozás közlésével adja át. A termékkulcsokat a Vevő e-mailben kapja meg.

 

 

10) Tulajdonjog fenntartása az általános szerződési feltételek szerint

10.1. Az Eladó által megszabott vételár teljes kifizetéséig a szállított nem digitális áruk az Eladó tulajdonát képezik (tulajdonjog fenntartása).

10.2. A Vevő köteles a nem digitális termékeket az Eladó számára megőrizni és gondosan kezelni. A raktározás során például az egyéb készletektől történő elkülönítéssel világossá kell tenni, hogy az Eladó tulajdonáról van szó. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

10.3. Harmadik fél által történő lefoglalás vagy egyéb beavatkozás esetén a Vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell az Eladót.

10.4. A Vevő jogosult a nem digitális áruk viszonteladására a szokásos üzletmenet során, de ezeket biztosítékként nem ruházhatja át és nem zálogosíthatja el. A Vevő ezúton az Eladó végszámlájának értékével (beleértve az értékesítési adót is) megegyező minden olyan követelését átengedi az Eladónak, amely a Vevő ügyfelei vagy más harmadik felek részére nyújtott viszonteladásból származik. Az átengedés ugyanolyan mértékben szolgál a vonatkozó követelés biztosítására, mint a jelen feltételek esetében a tulajdonjog fenntartására a 8.1. pont szerint. A követelések érvényesítéséhez a Vevő az átengedés után is felhatalmazott marad.

Az Eladónak azonban joga van a követeléseket saját maga behajtani, ha a Vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, fizetési késedelembe esik, ellene fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújtottak be, vagy ha a Vevő megszünteti a kifizetéseket. Ezekben az esetekben az Eladó visszavonhatja a beszedésre vonatkozó meghatalmazást. Az Eladó követelheti továbbá, hogy a Vevő haladéktalanul értesítse őt az engedményezett tartozásokról és az érintett adósokról, az Eladó részére írásbeli engedményező nyilatkozatot adjon, illetve a követelés behajtásához szükséges minden információt és dokumentumot rendelkezésre bocsásson. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

10.5. Amennyiben az Eladó által szállított nem digitális áruk más ingó dolgokkal vannak összekapcsolva vagy összekeverve oly módon, hogy ezáltal egy egységes dolog lényegi összetevőjévé válnak, akkor a Vevő ennek az egységes dolognak az arányos társtulajdonát átruházza az Eladóra. A Vevő ezúton az Eladó végszámlája követeléseinek értékével (beleértve az értékesítési adót is) megegyező minden olyan követelését átengedi az Eladónak, amely azon tárgyaknak a viszonteladásból származik, amelyekben az Eladó társtulajdonnal rendelkezik; az Eladó elfogadja ezt az átengedést. A 8.4. pont 3. és azt követő mondatai rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

10.6. Ha a Vevő az Eladó által szállított nem digitális árukat olyan módon használja, hogy azok egy új dolog alkotóelemévé válnak, ez az Eladó tulajdonjogát véglegesen megszüntetné, az Eladó tulajdonjoga a gyártott termék arányos hányadának formájában folytonos marad. A Vevő ezúton az Eladó végszámlája követeléseinek értékével (beleértve az értékesítési adót is) megegyező minden olyan követelését átengedi az Eladónak, amely a termék a fogyasztó vagy más harmadik fél részére történő viszonteladásból származik. A 8.4. pont 3. és azt követő mondatai rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

10.7. Ha az Eladót megillető biztosítékok több mint 20% -kal meghaladják a biztosított követelések értékét, az Eladó köteles a Vevő kérésére felszabadítani az előbb említett limitet meghaladó, a saját választása szerinti biztosítékokat.

 

11) Szerződéses jótállás a 3.2., 3.3 a) és 3.3 c) pontok alapján, az általános szerződési feltételek szerint

11.1 A jelen 11. pont rendelkezései a 3.2, 3.3 a) és 3.3 c) szerinti szerződésekre vonatkoznak.

11.2 Az Eladóval szemben termékhiba miatt keletkező követelések a kár átszállása után egy éven belül elévülnek, amennyiben újonnan gyártott dolgokról vagy munkaügyi szolgáltatásokról van szó. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

11.3. Használt áruk szállítása esetén – melyek egyéb jogszabályi rendelkezések és más megállapodások hatálya alá tartoznak – valamennyi termékhiba kizárásra kerül. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

11.4. Az árukra vonatkozó összes információ – függetlenül attól, hogy ezekről írásban kifejezett megállapodás történt-e – termékjellemzőnek, nem pedig garanciának, garantált tulajdonságnak, szerződéses feltételezett felhasználásnak vagy hasonlónak tekintendő. A megjegyzésekben, protokollokban, felhasználási útmutatókban, számításokban, prospektusokban, az Eladó online áruházában, stb. esetlegesen előforduló nyilvánvaló hibákat (helyesírási hiba, számítási hiba, formai hiba, stb.) az Eladó bármikor korrigálhatja. Az ilyen nyilvánvaló hibák miatt bármilyen követelés kizárt.

11.5. Az Eladó szállításaira a kereskedőkkel szemben minden esetben a Szlovák Polgári Törvénykönyv 102/2014 § szerinti jogellenőrzési és panasztételi kötelezettségek vonatkoznak. Ha egy szállítás egy közvetítő megbízásából közvetlenül egy fogyasztó számára történik, a kereskedelmi törvény szerinti panasztétel érvényesíthető és korlátozás nélkül. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

11.6. Ha a Vevő az Eladó teljesítését nem egy, a felhasználást erősen korlátozó vagy ellehetetlenítő jelentős hiba miatt utasítja vissza, jóllehet az Eladó a teljesítőkészségét kinyilvánítja, a Vevő átvételi késedelembe kerül. Jelentéktelen hibák miatt a teljesítést nem szabad visszautasítani.

11.7. A jótállásból kizárjuk azokat a hibákat, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, a rendszerelemek szerződéssel ellentétes megváltoztatása, nem megfelelő szervezeti eszközök használata, a licencben meghatározott követelményeknek nem megfelelő hardver- vagy szoftverkörnyezetben történő használata, szokatlan működési feltételek, vagy a Vevő vagy harmadik fél rendszerbe történő beavatkozása miatt keletkeztek. Ha az árut harmadik fél eszközeivel összekapcsoltan használják, a működési és teljesítményhibákra csak akkor érvényes a jótállás, ha ezek a hibák az összekapcsolás nélkül is fennállnak vagy ha az ezekkel a tárgyakkal való kompatibilitás a szerződésben meghatározott termékjellemző része.

11.8. Ha egy szállítás hibás, az Eladó saját választása szerint utólagos teljesítést nyújthat a hiba kijavíta (javítás) vagy egy hibamentes tétel szállítása (csere) révén. Az utóbbi esetben a Vevő köteles a hibás árut az Eladó kérésére a törvényi előírásoknak megfelelően visszaszolgáltatni. Ha a Vevő egy fogyasztó, a fenti mondatot kell alkalmazni annak figyelembe vételével, hogy használat nem adható vissza, vagy értéke által nem kompenzálható. A Vevőnek időt és lehetőséget kell biztosítania az Eladó számára az utólagos teljesítésre, különösen a javításhoz.

11.9. A teszteléshez és utólagos teljesítéshez szükséges eszközök, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségek költségeit a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Eladó viseli, ha a hiba ténylegesen fennáll. Abban az esetben, ha a Vevő a hiba orvoslását indokolatlanul kérte, az Eladó jogosult az utólagos teljesítésének költségeiért kártérítést kérni, kivéve, ha az indokolatlan panaszért a Vevő nem felelős. Ha az utólagos teljesítés sikertelen, ha az Eladó véglegesen és komolyan megtagadja az utólagos teljesítést, ha a Vevő számára az utólagos teljesítés elfogadhatatlan, a Vevő a kártérítési igény sérelme nélkül elállhat a szerződéstől vagy csökkentett ellenértékre jogosult.

11.10. A Vevő hibákra vonatkozó követelései és jogai nem érvényesíthetők az elfogadott minőségtől csak jelentéktelen eltérés, a használhatóság jelentéktelen csökkenése, valamint természetes kopás vagy kár miatt, amennyiben ezek oka olyan hibás vagy gondatlan kezelés ill. tárolás, túlzott használat, nem megfelelő berendezések vagy külső hatás, amelyek a szerződés szerint nem voltak előfeltételezve. Ha a Vevő hiba miatt utólagos teljesítésre jogosult, egyrészt továbbra is utólagos teljesítést igényel, másrészről ehelyett törvényes jogait érvényesíti, az Eladó kérheti a Vevőtől, hogy a jogait ésszerű időn belül gyakorolja. A Vevő köteles a döntéséről szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) tájékoztatni az Eladót. A határidő betartása szempontjából a Vevő Eladó részére történő kézbesítése a meghatározó. Ha a Vevő a határidőn belül nem él a különösen a teljesítés helyett elállást vagy kártérítés biztosító jogaival, akkor ezeket csak úgy érvényesítheti, ha az utólagos teljesítésre általa meghatározandó újabb ésszerű határidő sikertelenül lejárt. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

11.11. A Vevő Eladóval szembeni jogorvoslati igényeicsak abban az esetben állnak fenn, amikor a Vevő az ügyfelével a törvényes jótállási igényeken túl megállapodást kötött. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

11.12. A rövidített elévülési idő és a felelősség kizárása ezen 11. pont szerint nem érvényes az élet, a test vagy az egészség szándékosságból vagy gondatlanságból fakadó sérülése esetén, az Eladó szándékos vagy súlyos gondatlanságából fakadó kötelezettségszegése esetén, egy hiba alattomos elhallgatása, a termékjellemzőkre vonatkozó lényeges garancia, vagy a termékfelelősségről szóló törvény szerinti követelések esetén.

11.13. Amennyiben az Eladó a jelen szerződés alapján a szerződés eredeti tárgyához frissítéseket, új programverziókat vagy más új tartalmat szállít, akkor ez a 11. pont ennek megfelelően alkalmazandó.

11.14. Jogellenességek esetén a jelen 11. pont rendelkezései alkalmazandók.

 

12) Szerződéses jótállás a 3.3 b) pont alapján, az általános szerződési feltételek szerint

12.1. A jelen 12. pont rendelkezései a 3.3 b) szerinti szerződésekre vonatkoznak.

12.2. A Vevőt áruhibáknál a törvényes jogok illetik meg. A Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni az áruhibákról.

12.3. A Vevőnek a szerződés szerinti felhasználás nem teljesülése miatti rendkívüli felmondási joga az 543.§. 2 cikkének 1. bekezdésének 1. pontja szerint kizárt. Ez nem érvényes, amikor egy olyan hibáról van szó, amelyet az Eladó alattomosan elhallgatott vagy amikor a Vevőnek történő késedelmes szállításért az Eladó felelős.

12.4. A Vevő hibával kapcsolatos követelései és jogai nem állnak fenn, ha a Vevő a szoftvert nem rendeltetésszerűen használja vagy a használattal visszaél, ha a szoftvert az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül módosítja vagy megváltoztatja, vagy ha a problémák vagy hibák a licencben meghatározott követelményeknek nem megfelelő hardver- vagy szoftverkörnyezetben történő használatból fakadnak, kivéve, ha a Vevő bizonyítja, hogy a hiba a szoftver miatt következett be.

12.5. A Vevő hibákra vonatkozó követelései és jogai nem érvényesíthetők az elfogadott minőségtől csak jelentéktelen eltérés, a használhatóság jelentéktelen csökkenése, valamint természetes kopás vagy kár miatt, amennyiben ezek oka olyan hibás vagy gondatlan kezelés ill. tárolás, túlzott használat, nem megfelelő berendezések vagy külső hatás, amelyek a szerződés szerint nem voltak előfeltételezve.

12.6. A felelősség kizárása ezen 11. pont szerint nem érvényes az élet, a test vagy az egészség szándékosságból vagy gondatlanságból fakadó sérülése esetén, az Eladó szándékos vagy súlyos gondatlanságából fakadó kötelezettségszegése esetén, egy hiba alattomos elhallgatása, a termékjellemzőkre vonatkozó lényeges garancia, vagy a termékfelelősségről szóló törvény szerinti követelések esetén.

12.7. Amennyiben az Eladó a jelen szerződés alapján a szerződés eredeti tárgyához frissítéseket, új programverziókat vagy más új tartalmat szállít, akkor ez a 11. pont ennek megfelelően alkalmazandó.

12.8. Jogellenességek esetén a jelen 11. pont rendelkezései alkalmazandók.

 

13) Felelősségvállalás más kötelezettségszegésért az általános szerződési feltételek szerint

13.1. Olyan kötelezettségszegések esetén, amelyek a 11. és 12. pont szerint nem jelentenek áruhibát vagy jogellenességet, az Eladó felelős az intézményei és képviselői szándékos és súlyosan gondatlan viselkedéséért, úgymint – a kötelezettségszegés mértékétől függetlenül – az emberi életben, testben és egészségben bekövetkezett sérülésből eredő károkért.

13.2. Továbbá az Eladó felelősséggel tartozik az intézményei és képviselői enyhébb gondatlanságáért lehetetlenség, nemteljesítés, garanciák be nem tartása vagy egyéb lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén. Lényeges szerződéses kötelezettségnek számítanak azok, amelyek betartása főként először a szerződés megfelelő teljesítését teszi lehetővé, és amelynek betartásában a szerződéses partner rendszeresen megbízhat. Ezekben az esetekben az Eladó felelőssége olyan szerződésre tipikus károkra korlátozódik, amelyekkel az Eladónak a szerződés megkötésekor ésszerűen számolnia kellett.

13.3. Az Eladó 12.1. és 12.2. pont szerinti felelősségen kívüli felelőssége – bármilyen jogi okból – kizárt. Ez különösen a szerződéses kötelezettségek megsértésével és a jogellenes károkozással kapcsolatos követelésekre vonatkozik. A nem a szerződéskötésnél bekövetkezett hibák miatti követelésekre nem.

13.4. Egy átvizsgálás, esetleg szükséges javítás vagy egyéb szolgáltatások miatt bekövetkezett adatvesztés miatt az Eladó nem vállal felelősséget. A Vevőnek kell gondoskodnia az adott eszközökön vagy adathordozókon található adatok biztonságos tárolásáról, és hogy ezeken ne legyenek érzékeny adatok. Az adatvédelmi irányelveinket a következő oldalon olvashatja el: https://szoftver-outlet.com/adatvedelmi-iranyelvek/

13.5. A Vevővel kötött bármely felelősségkorlátozás az Eladó intézményeire és képviselőire is vonatkozik.

13.6. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti követeléseket ez nem érinti.

 

14) A promóciós utalványok beváltása az általános szerződési feltételek szerint

14.1. Az Eladó által promóciós akciók keretében meghatározott érvényességi idővel rendelkező, ingyenesen kiadott és a vevő által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: „promóciós utalványok”) kizárólag az Eladó online áruházában, és csak a megadott időszakon belül válthatók be.

14.2. Bizonyos termékek kizárhatók a promóciós utalványokért beszerezhető áruk köréből, feltéve, hogy a megfelelő korlátozást a promóciós utalvány tartalmazza.

14.3. A promóciós utalványokat csak a megrendelési folyamat befejezése előtt lehet beváltani. Utólagos beváltás nem lehetséges.

14.4. Rendelésenként mindig csak egy promóciós utalvány váltható be.

14.5. Az áru értékének minimum a promóciós utalvány összegével meg kell egyeznie. Az utalvány értékéből fennmaradó összeget az Eladó nem téríti vissza.

14.6. Ha a promóciós utalvány értéke nem fedezi a rendelési értéket, a különbözet az Eladó által elfogadott fizetési módok egyikét kiválasztva egyenlíthető ki.

14.7. Egy promóciós utalvány értéke nem fizethető ki készpénzben és az utalvány nem kamatozik.

14.8. A promóciós utalvány értéke nem térítendő vissza, ha a Vevő az utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut törvényes elállási joga gyakorlásának keretén belül visszaküldi.

14.9. A promóciós utalvány átruházható. Online áruházában az Eladó a mentesség jogának fenntartásával teljesíthet a az átruházott promóciós utalványt beváltó mindenkori tulajdonos felé. Ez nem érvényes akkor, amikor az Eladó ismeri vagy súlyos gondatlanságból figyelmen kívül hagyja az érintett utalványtulajdonos jogosulatlanságát. Valamint abban az esetben, mikor cselekvőképtelenségét vagy képviseleti jogának hiányát hagyja figyelmen kívül.

 

15)Általános Szerződési Feltételek Záró Rendelkezései

15.1. A szerződéses partner csak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a szerződéses viszonyból származó jogokat és követeléseket harmadik félre átruházni.

15.2. Ha a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a következőkkel kell helyettesíteni. 1. Amely a szerződés kereskedelmi céljának a leghűebb módon megfelel. A szerződés hiányossága esetén ennek megfelelően kell eljárni.

15.3. Kizárólag a szlovák jog alkalmazandó az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ‐egyezmény, valamint a nemzetközi magán- és eljárási jogra való továbbutalás kizárásával. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak olyan mértékig alkalmazandó, ameddig a biztosított oltalmat a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései nem vonják vissza.

15.4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő és azokkal kapcsolatos valamennyi jogvita esetében a kizárólagos joghatóság az Eladó székhelye országának joghatósága; az Eladó azonban jogosult a törvényben lefektetett minden joghatóságot igénybe venni. Ez a szabály a fogyasztókra nem vonatkozik.

15.5. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot működtet a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ez a platform azoknak az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartó pontja, amelyekben a fogyasztó érintett. Az Eladó nem köteles a fogyasztó által választott bíróság elé vitt vitarendezési eljárásban részt venni. Azonban alapvetően nem zárkózik el ez elől. A 15. pont egyéb rendelkezéseit ez azonban nem érinti.

Felügyeleti szervünk:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi